Politikalarımız

İSG Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
  • Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.