Proses

Yağ Alma

Yağ Alma

Yağ alma banyosuna daldırılan malzemeler yağ çözücü içerikli banyo çözeltileri ile yüzeyindeki yağdan arındırılmakta, yüzeydeki organik kirleticiler giderilmektedir.Bu amaçla yüzey temizleme işlemleri yapılır.

Çelik çinko ile kaplanmadan önce tam anlamıyla temizlenmiş olmalıdır. Bu sebeple pek çok temizlik aşamasından geçirilir.

İlk aşama asidik ya da bazik yağ almadır. Bu işlemle beraber çelik yüzeyindeki cüruf, organik kirlilikler, su bazlı yağ ve boyalar temizlenir. Epoksi, vinil ya da zift türü kirlilikler, galvaniz öncesinde ancak kumlama ya da taşlama gibi diğer mekanik yöntemlerle çelik yüzeyinden temizlenmelidir. Çelik yüzeyinden Yağ Alma işlemiyle giderilemeyecek bu tür kirliliklerin temizletilmesi imalatçının sorumluluğundadır.

Yağ alma prosesinde, malzeme üzerindeki bazı aşırı derecelerde kullanılan kimyasal yağ, gres gibi kimyasal maddeler temizlenemediği için proses sürelerini uzatmakta ve ekstra zaman kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden, kaplamanın bozuk çıkmaması için malzeme üzerindeki aşırı yağ ve gres gibi maddelerin galvanizciye sevkinden önce temizlenmesi gerekmektedir.

Malzeme üzerinde bulunan boya,marker kalem ile yazılmış yazılar asit ile yüzey temizlemede giderilemediği için bu malzemelere red etiketi yapıştırılarak, uygun olmayan ürün sahasına ( kırmızı alan ) alınır.