Hassas Proses

Proses Aşamaları

Mercedes OEM

Yağ Alma
Yağ alma banyosuna daldırılan malzemeler yağ çözücü içerikli banyo çözeltileri ile yüzeyindeki yağdan arındırılmakta, yüzeydeki organik kirleticiler giderilmektedir. Bu amaçla yüzey temizleme işlemleri yapılır.
Çelik çinko ile kaplanmadan önce tam anlamıyla temizlenmiş olmalıdır. Bu sebeple pek çok temizlik aşamasından geçirilir.
İlk aşama asidik ya da bazik yağ almadır. Bu işlemle beraber çelik yüzeyindeki cüruf, organik kirlilikler, su bazlı yağ ve boyalar temizlenir. Epoksi, vinil ya da zift türü kirlilikler, galvaniz öncesinde ancak kumlama ya da taşlama gibi diğer mekanik yöntemlerle çelik yüzeyinden temizlenmelidir. Çelik yüzeyinden Yağ Alma işlemiyle giderilemeyecek bu tür kirliliklerin temizletilmesi imalatçının sorumluluğundadır.
Yağ alma prosesinde, malzeme üzerindeki bazı aşırı derecelerde kullanılan kimyasal yağ, gres gibi kimyasal maddeler temizlenemediği için proses sürelerini uzatmakta ve ekstra zaman kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden, kaplamanın bozuk çıkmaması için malzeme üzerindeki aşırı yağ ve gres gibi maddelerin galvanizciye sevkinden önce temizlenmesi gerekmektedir.
Malzeme üzerinde bulunan boya, marker kalem ile yazılmış yazılar asit ile yüzey temizlemede giderilemediği için bu malzemelere red etiketi yapıştırılarak, uygun olmayan ürün sahasına ( kırmızı alan ) alınır.
Asit ile Yüzey Temizleme
Asitle temizlemenin amacı, malzeme üzerindeki hava ile temastan dolayı oluşan oksitli tabakayı gidermektir.
Seyreltik hidroklorik asit (HCl), çelik yüzeyden demir tozlarını ve demir oksiti (pas) kaldırır. Çelik üzerindeki pas ve oksit tabakalarının kimyasal yollardan giderilerek alttaki temiz yüzeylerin ortaya çıkmasını sağlar. Asit ile yüzey temizleme süresi malzemenin pas derecesine ve asit banyosunun konsantrasyonuna bağlı olarak değisiklik gösterir. Ürün yüzeyinde pas olmasa bile yüzeyin galvaniz için aktifleşmesi için asit banyolarında tutulması şarttır.
Bazı malzemelerin üzerinde bulunan tufal, hadde vb. oluşumlar asit ile yüzey temizlemede giderilemediği için galvaniz öncesinde ancak kumlama ya da taşlama gibi diğer mekanik yöntemlerle çelik yüzeyinden temizlenmelidir. Bu tür kirliliklerin temizletilmesi imalatçının sorumluluğundadır.
Yıkama
Asit banyosundan sonra uygulanacak bu işlemin amacı asitten çıkarılan malzemenin üzerinde kalan demir klorürü bir sonraki banyoya taşınmasını engellemek için su banyosunda yıkama işlemi yapılır.
Flux Banyosu
Bu son aşama çelik yüzeyindeki oksitleri uzaklaştırmak ve Galvaniz öncesinde oksit oluşumunu önlemek için uygulanır. Flakslama aynı zamanda çinkonun çelik üzerinde iyi yapışmasını sağlar.
Flaks çinko klorür-amonyum klorür karışımından oluşur. Flaks kaplama galvanizleme işleminde farklı metotlar kullanılarak uygulanabilir.
Kurutma
Flaks banyosundan ıslak çıkan parçalar kurutma fırınında kurutma işlemine tabi tutulur. Flux banyosundan sonra malzemeye uygulanan kurutma işlemi özellikle sıçramaları önlemek ve bunun sonucu oluşan çinko kaybını engellemek için yapılır.
Genellikle kurutma fırınının ısıtılmasında galvaniz banyosunun atık gazının ısısından faydalanılır.
Çinko Kaplama
Sıcak daldırma galvaniz, hazırlık işlemleri tamamlanıp kimyasal kompozisyonu uygun olan çelik ve döküm parçalarının korozyona karşı direncini arttırmak için 450˚C’de ergitilmiş sıvı çinko havuzuna daldırılarak çinko kaplanması yöntemidir. Malzeme yüzeyinde demir(Fe) ve çinko(Zn) etkileşimi sağlanarak korozyona karşı koruma sağlanır. Çelik ile çinkonun metalürjik olarak bağlanması, çelik çinko ocak sıcaklığına eriştiğinde gerçekleşir.
Soğutma
Galvaniz kaplanmış ürünler atmosfer koşullarında havada ya da suya daldırma yöntemleri ile soğuması sağlanır.
Pasivasyon
Galvaniz kaplanmış ürünler beyaz pas oluşumunu engellemek amacı ile müşteri talebine göre uygulanmaktadır.
Tesviye
Malzemelerin galvaniz kaplama işleminden sonra yüzeyinde oluşan çapak ve birikintilerin temizliği yapılarak, ebatlarına göre sevkiyata uygun şekilde etiketlenerek paketlenir. 

Konya Adres

Büyükkayacık Mh.
4. Organize Sanayi Bölgesi 418 Sk.
No:, D:1, 42100 Selçuklu / KONYA
T:+90.332.9991150
F: +90.332 9991154
info@konkap.com

Bizi Takip Edin
Ankara Adres
  • Saray Mah. F. Sultan Mehmet Bul.
  • No:365, 06980 Kahramankazan / ANKARA
  • T: +90.312.8020102
  • info@konkap.com

Tesisler
  • Konya Tesis
  • Ankara Tesis